מהי היחפ”צ?
היחפ"צ- היחידה הארצית לפינוי צירים - הוקמה בשנת 1998 ע"י מתנדבים ממשטרת ישראל. תפקיד היחפ"צ הוא לסייע לאגף התנועה של משטרת ישראל, בשמירה על נתיבי תחבורה ראשיים פתוחים. היחידה הארצית לפינוי צירים